Opiekun: ks. Michał Stefan
Spotkania: sobota godz. 9.00

„MINISTRANTE” (z jęz. łac.) znaczy ,,służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Boże. Dla nas bycie ministrantem jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Sama służba wymaga czasami od nas bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy świadomość, że służymy samemu Bogu i ludziom, i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę dumny z tego, co robi. Zapraszamy do naszej wspólnoty ministranckiej wszystkich chłopców po II klasie.

 

STRONA INTERNETOWA MINISTRANTÓW