Proboszcz:

  • ks. Antoni STEFAŃSKI, administrator 1998-2005, proboszcz od 2005 r.

Wikariusz:

  • ks. Michał Stefan od 2021 r.

Rezydent:

  • ks. Andrzej GRUSZKA od 2014 r.